Teenused

Dokumentide ja andmekandjate hävitamine

Pakume koostöös OÜ Infokaitsesüsteemid andmekandjate konfidentsiaalse hävitamise teenust.

Kogutud andmekandjad suletakse plommitud konteinerisse ja transporditakse turvaliselt G4S kulleriga OÜ-le Infokaitsesüsteemid.
Üleantud andmekandjate kohta esitame Teile nõuetekohase akti.

Garanteerime Teie andmekandjate konfidentsiaalse hävitamise.

Andmekandja nimetus Hind ilma 20%
€/kg
Hind koos 20%
€/kg
Paberkandjal dokumendid 0.70 0.84
Videokassetid 0.70 0.84
CD plaadid, disketid, kõvakettad 0.70 0.84
     EMAS logo
ISO 9001
ISO 14001