Jäätmete vastuvõtt

AS Väätsa Prügila võtab vastu:

 

Tavajäätmeid

Ohtlikke jäätmeid

Eelsorteeritud ehitusjäätmeid

Biolagunevaid jäätmeid

Pakendijäätmeid

Pakendid peavad olema puhtad ja kuivad! Ainult nii saame neid taaskasutada.

 

Probleemtootest tekkinud jäätmeid