Tavajäätmed

Tavajäätmete vastuvõtu hinnakiri 2017
 
Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20%      €/tonn Hind koos 20%        €/tonn
20 03 01 Segaolmejäätmed 60.00      
72.00
19 12 98 Tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmed 60.00 72.00
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid 60.00 72.00
20 03 07 Suurjäätmed (k.a mööbel) 60.00 72.00
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegupraht 60.00 72.00
17 03 02 Bituumenitaolised segud 60.00 72.00
17 02 02 Klaasijäätmed, mis ei sobi taaskasutamiseks 60.00 72.00
03 01 01 Saepuru, mis ei sobi taaskasutamiseks 60.00 72.00
10 01 01 Jahutatud koldetuhk 60.00 72.00
16 01 22 Autolammutuse jäägid 60.00 72.00
16 01 19 Autolammutuse plastik 60.00 72.00
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 60.00 72.00
20 01 10 Rõivad 60.00 72.00
02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 60.00 72.00
02 01 02 Loomsete kudede jäätmed 60.00 72.00
02 05 01 Piimatööstuse tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 60.00 72.00
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 60.00 72.00
01 04 09 Töödeldud liiv- ja savijäätmed 60.00 72.00
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed 60.00 72.00
Print Friendly
AS VÄÄTSA PRÜGILA, Roovere küla, Väätsa vald 72805 Järvamaa • Tel/faks 384 0111 • info@prygila.ee