Tavajäätmed

01.01.2019 muutus AS Väätsa Prügila tavajäätmete vastuvõtu hinnakiri. 

Tavajäätmete vastuvõtu hinnakiri 2019
 
Jäätmekood Jäätmete nimetus Hind ilma 20%      €/tonn Hind koos 20%        €/tonn
20 03 01 Segaolmejäätmed 63.00      
75.60
19 12 98 Tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmed 63.00 75.60
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid 63.00 75.60
20 03 07 Suurjäätmed (k.a mööbel) 63.00 75.60
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegupraht 63.00 75.60
17 03 02 Bituumenitaolised segud 63.00 75.60
17 02 02 Klaasijäätmed, mis ei sobi taaskasutamiseks 63.00 75.60
03 01 01 Saepuru, mis ei sobi taaskasutamiseks 63.00 75.60
10 01 01 Jahutatud koldetuhk 63.00 75.60
16 01 22 Autolammutuse jäägid 63.00 75.60
16 01 19 Autolammutuse plastik 63.00 75.60
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 63.00 75.60
20 01 10 Rõivad 63.00 75.60
02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 63.00 75.60
02 01 02 Loomsete kudede jäätmed 63.00 75.60
02 05 01 Piimatööstuse tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 63.00 75.60
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 63.00 75.60
01 04 09 Töödeldud liiv- ja savijäätmed 63.00 75.60
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed 63.00 75.60
Print Friendly, PDF & Email
AS VÄÄTSA PRÜGILA, Roovere küla, Türi vald 72805 Järvamaa • Tel/faks 384 0111 • info@prygila.ee