Taaskasutatavad jäätmed

EHITUSJÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
17 02 02 Aknaklaas  (lehtklaas) 12,78 15,34
20 01 39 Plastid, erinevad plastijäätmed 6,40 7,68
17 04 02 Kaablid TASUTA
20 01 40 Vanaraud TASUTA
17 01 01 Betoon 7,00 8,40
17 01 01 Betoon (raudbetoon) 7,00 8,40
17 01 02 Tellised 7,00 8,40
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 7,00 8,40
17 02 01 Puit 10,00 12,00
17 03 02 Bituumenitaolised segud (asfaldijäätmed) 7,00 8,40
17 05 06 Süvenduspinnas                                                                                  VASTUVÕTT KOKKULEPPEL
17 05 06 Süvenduspinnas  VASTUVÕTT ILMA  KOKKULEPPETA 63,00 75,60

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 02 01 Biolagunevad aia-ja pargijäätmed 30,00 36,00
20 01 08 Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed 40,00 48,00
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed 30,00 36,00
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud 30,00 36,00
03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed 30,00 36,00
19 08 05 Olme-reovee puhastussetted, VASTUVÕTT KOKKULEPPEL 40,00 48,00
19 08 14 Tööstus-reovee puhastussetted, VASTUVÕTT KOKKULEPPEL 40,00 48,00
19 08 99 Biomuda, VASTUVÕTT KOKKULEPPEL 40,00 48,00

PAKENDIJÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 01 01 Vanapaber TASUTA
15 01 01 Paber- ja kartongpakend TASUTA
15 01 02 Plastpakend TASUTA
15 01 03 Puitpakend 10,00 12,00
15 01 04 Metallpakend TASUTA
15 01 05 Komposiitpakend TASUTA
15 01 06 Segapakend TASUTA
15 01 07 Klaaspakend TASUTA
15 01 02 Plastijäätmed, big-bag kotid 8,00 9,60

PROBLEEMTOOTEST TEKKINUD JÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 01 35* Elektroonikaseadmed (komplektsed) TASUTA
20 01 23* Külmikud (komplektsed) TASUTA
20 01 21* Luminestsentslambid (terved) TASUTA
16 01 03 Sõiduauto rehvid

Veokirehvid

Traktori- jm erirehvid

160.-

160.-

240.-

192.-

192.-

288.-

16 01 03 Vanarehvid   Eraisikule (8 tk kuu jooksul) ja MTÜ Eesti Rehviringluse saatekirja/kehtestatud nimekirja alusel TASUTA
02 01 04 Põllumajandusplast 63,00 75,60
Print Friendly, PDF & Email
AS VÄÄTSA PRÜGILA, Roovere küla, Türi vald 72805 Järvamaa • Tel/faks 384 0111 • info@prygila.ee