Taaskasutatavad jäätmed

EHITUSJÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
17 02 02 Aknaklaas  (lehtklaas) 12,78 15,34
20 01 39 Plastid, erinevad plastijäätmed 6,40 7,68
17 04 02 Kaablid TASUTA
20 01 40 Vanaraud TASUTA
17 01 01 Betoon 6,40 7,68
17 01 01 Betoon (raudbetoon) 6,40 7,68
17 01 02 Tellised 6,40 7,68
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 6,40 7,68
17 02 01 Puit 6,40 7,68
17 03 02 Bituumenitaolised segud (asfaldijäätmed) 6,40 7,68
17 05 06 Süvenduspinnas                                                            VASTUVÕTT KOKKULEPPEL
17 05 06 Süvenduspinnas  VASTUVÕTT ILMA  KOKKULEPPETA 60,00 72,00

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 02 01 Biolagunevad aia-ja pargijäätmed 25,00 30,00
20 01 08 Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed 25,00 30,00
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed 25,00 30,00
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud 25,00 30,00
03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed 25,00 30,00
19 08 05 Olme-reovee puhastussetted 25,00 30,00
19 08 14 Tööstus-reovee puhastussetted 25,00 30,00
19 08 99 Biomuda 25,00 30,00

PAKENDIJÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 01 01 Vanapaber TASUTA
15 01 01 Paber- ja kartongpakend TASUTA
15 01 02 Plastpakend TASUTA
15 01 03 Puitpakend 6,40 7,68
15 01 04 Metallpakend TASUTA
15 01 05 Komposiitpakend TASUTA
15 01 06 Segapakend TASUTA
15 01 07 Klaaspakend TASUTA
15 01 02 Plastijäätmed, big-bag kotid 8,00 9,60

PROBLEEMTOOTEST TEKKINUD JÄÄTMED

Jäätme- kood Jäätmete nimetus Hind ilma 20% €/tonn Hind koos 20% €/tonn
20 01 35* Elektroonikaseadmed (komplektsed) TASUTA
20 01 23* Külmikud (komplektsed) TASUTA
20 01 21* Luminestsentslambid (terved) TASUTA
16 01 03 Vanarehvid 60,00 72,00
16 01 03 Vanarehvid   Eraisikule (8 tk kuu jooksul) ja MTÜ Eesti Rehviringluse saatekirja/kehtestatud nimekirja alusel TASUTA
02 01 04 Põllumajandusplast: väga puhas rulli-, tunneli- ja kattekile TASUTA
02 01 04 Põllumajandusplast: puhas rulli-, tunneli- ja kattekile, kuni 10% võõriseid 8,00 9,60
02 01 04 Põllumajandusplast:  plastnöör ja kattevõrk 40,00 48,00
02 01 04 Põllumajandusplast: rulli-, tunneli- ja kattekile, üle 10% võõriseid 40,00 48,00
02 01 04 Põllumajandusplast: rulli-, tunneli- ja kattekile, üle 20% võõriseid 60,00 72,00
Print Friendly
AS VÄÄTSA PRÜGILA, Roovere küla, Väätsa vald 72805 Järvamaa • Tel/faks 384 0111 • info@prygila.ee